Sekretespolicy

Doktorbjörn arbetar i enlighet med GDPR. Uppgifterna du lämnar i våra formulär används för att vi ska se att du kan få vaccinet på ett säkert sätt och för att vi ska kunna nå dig med viktig information. Uppgifterna behövs också för att vi ska kunna fullgöra vår dokumentationsplikt som vårdgivare. Informationen är skyddad och kommer inte att lämnas vidare till andra. Du har rätt att ta del av de uppgifter som finns sparade om dig och du har rätt att data om dig raderas. Du har däremot inte rätt att radera journaluppgifter. Innan du skickar in formulär med personlig information kommer vi att fråga dig om lov att spara uppgifterna med hänvisning till ovanstående.