Nu är det dags för din vaccination

Det är viktigt att du vaccinerar dig mot influensa och covid-19. Du har större risk att bli allvarligt sjuk och bör vaccinera dig om du är 65 år eller äldre eller tillhör en riskgrupp.

Läs mer om Folkhälsomyndighetens rekommendendationer om influensa och covid-19.

Det går bra att vaccinera sig med båda vaccinerna samtidigt. Vaccinerna är kostnadsfria.

Nytt för i år är att regionen har valt ut vaccinatörer som ska hjälpa vårdcentralerna med vaccinationen mot influensa och covid-19. I Dalsland, Trollhättan och Vänersborg är det vi på Doktorbjörn som är utvalda vilket vi är stolta över. 

Därför har vi valt att göra ett utskicka via sms till er som är över 65 år och vaccinerade sig hos oss under pandemin 2021.

Det är valfritt att vaccinera sig på sin vårdcentral eller hos oss.

Vår vision är att det ska vara enkelt att boka utan krav på BankID eller e-postadress. Även att man ska slippa köbildning och att det ska finnas läkare på plats. Vi har erfarna sjuksköterskor som vaccinerar. Vi använder stora lokaler åtskilda från vårdlokaler så att smittorisken blir låg.